Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens 3a-1

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong kandelaar?
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Frankrijk
 
 

De kerk van Bavinckhove (Fr.)
 
Links op de gevel een hart met scherpe punt. Nu is in baksteen een punt al snel wat scherper dan misschien bedoeld. Toch denk ik dat we ergens rond 1500 moeten zitten met deze metseltekens. Het hart kan heel goed de liefde tot Maria moeten verbeelden. Voor 1450 had het hartsymbool nog geen scherpe punt.
 
Andere mogelijkheid is dat huwelijken voor de kerk in het kerkportaal plaatsvonden. Het hart kan verwijzen naar de huwelijksvoltrekking.
 
 

100_0438bavinckhove-kerk.jpg
Bavinckhove (Fr): kerk

100_0439bavinckhove-kerkmuur.jpg
Bavinckhove (Fr.): muurteken op zuidmuur

Optie 1

 

Als teken en symbool van de rechterlijke macht binnen de heerlijkheid droeg de baljuw, als vertegenwoordiger van de heer, een roede.

 

Deze ebbenhouten roede van Male die te Vivenkapelle wordt bewaard, dateert uit de l6de eeuw toen de heerlijkheid van Male in 1561 met die van Viven werd samengevoegd. De versierde knop bezit twee schildjes aan: het schild van Male, nl. een klimmende leeuw met Sint-Andrieskruis, en het schild van Viven, gedwarsbalkt met drie zilveren besanten (= ronde stippen).


Ook al ziet de roede of paal op de kerkmuur van Bavinckhove er heel anders uit, dan is dit een van de richtingen waarin we kunnen denken. Aan die roede zouden linten kunnen zijn bevestigd geweest. Bovendien is nog de vraag of het hier wereldlijke of kerkelijke macht betreft

roedevanmale16e.jpg
De baljuw-staf van Male uit de 16e eeuw

Op deze munt van Hendrik I, hertog van Neder-Lotharingen, uit ca 1200, zien we de kop van de hertog vaag in gevechtstenue met een banier met linten.

 

munt-kopmetbanier-ca1200-hendriki.jpg
Munt Hendrik I ca. 1200: met banier met linten

Optie 2
 
Mogelijk hebben we hier te maken met de afbeelding van een harpoen. Al blijft het nog onduidelijk hoe een harpoen hier in de late middeleeuwen op de kerkmuur is beland. Verder verwijs ik voor de discussie naar: Bovenlicht van juni 2009.
 

Ruiten
 
En voorts zien we ruiten, die vermoedelijk een vruchtbaarheid bevorderende uitwerking voor gewas, oogst en kinderen zouden moeten bewerkstelligen.
 

100_0441bavinckhove-muurteken.jpg
Bavinckhove (Fr.): muurteken op zuidmuur.

De kerk van Ochtenzeele (Fr.)
 
 

100_0452ochtenzeele-kerk2-kl.jpg
Ochtenzeele (Fr): kerk met muurtekens

100_0448ochtenzeele-kerk.jpg
Ochtenzeele (Fr.): kerkmuren zijbeuk.

De Saint-Martin kerk van Arneke (Fr.)

Deze kerk werd gebouwd tussen 1593 en 1609 op de ruines van een eerder heiligdom dat, als gevolg van oorlogen in de XVIe eeuw, al een paar keer in de as was gelegd en uit grijze natuursteen was opgetrokken.

 Het is een fraai voorbeeld van een hallenkerk met 3 beuken die ongeveer even hoog zijn.

Deze kerk is het centrum van een pelgrimsroute naar Saint Gohard, van wie wordt gezegd dat hij pastoor was van Arneke voor hij bisschop van Hildesheim in Duitsland werd.  Hij is vermoedelijk nooit in Arneke geweest, maar wat wel zeker is, is de verering door de Benedictijner monniken van de abdij van het nabijgelegen Bergues. 

Gelovigen kwamen van ver om tot Saint Gohard te bidden bij zijn reliekbuste voor genezing van reuma en hernia. De novene (een 9 dagen 'durend' gebed) begint ieder jaar op 9 mei.

De naam van St. Gohard leeft in Zwitserland voort in de naam van een tunnel en pas: de St. Gotthardtunnel.

 

100_0456arneke-kl.jpg
Arneke (Fr.): noorder zijkant toren.

100_0455arneke-torenvoorzijde-kl.jpg
Arneke (Fr.): voorzijde toren

100_0454arneke-kerkachterzijde-kl.jpg
Arneke (Fr.): achterzijde kerk.

BACK

START

NEXT