Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens: dep. Nord 3a-2

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

De kerk van Ledringhem (Fr.)
 
De kerk is van het type hallenkerk met 3 beuken van gelijke afmetingen, gewijd aan Sint Omer en dateert uit de 16e eeuw.
 

100_0477ledringhem1-kl.jpg
Kerk van Ledringhem (Fr.)

100_0472ledringhem2-kl.jpg
Kerk van Ledringhem (Fr.)

100_0471ledringhem3-kl.jpg
Kerk van Ledringhem (Fr.)

100_0473ledringhem4-kl.jpg
Kerk van Ledringhem (Fr.)

100_0474ledringhem5.jpg
Kerk van Ledringhem (Fr.)

100_0476ledringhem6-kl.jpg
Kerk van Ledringhem (Fr.)

100_0484ledringhem7-kl.jpg
Kerk van Ledringhem (Fr.): jammer van de begroeiing.

De Sint-Omer-kerk van Zegerscappel
 

Zegerskappel werd in 1119 al genoemd als Sigeri Capella. Het dorp hoorde bij het graafschap Vlaanderen Enige jaren na de Beeldenstorm werd de kerk in 1585 nog vernield door de Geuzen.
De heerlijkheid van het kasteeltje van Orval was tot aan de Franse Revolutie in handen van de families de Handtschoewerker, Damman en Quekebijl.
Het dorpje was Vlaamssprekend tot in de twintigste eeuw.
 
Uit een opschrift op de zijmuur (zie foto onder) blijkt deze kerk uit 1614 te zijn.
 

100_0497zegerscappel8-kl.jpg
De kerk van Zegerscappel

100_0485zegerscappel1-kl.jpg
De kerk van Zegerscappel

100_0488zegerscappel2-kl.jpg
De kerk van Zegerscappel

100_0489zegerscappel3-kl.jpg

100_0491zegerscappel4-kl.jpg
De kerk van Zegerscappel

100_0491zegerscappel5-kl.jpg
De kerk van Zegerscappel

100_0493zegerscappel6-kl.jpg
De kerk van Zegerscappel

BACK

START

NEXT