Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens 2-3

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong kandelaar?
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

De Sint Martinuskerk van Westvleteren (België)
 

Deze laatgotische hallenkerk met Romaanse onderdelen is beschermd.

De kerk heeft een kunstvol interieur met H. Barbara-altaar in late renaissance, een barokke biechtstoel uit 1693 en een 18de eeuwse preekstoel in bijzonder fraai houtsnijwerk.

 

100_0522westvleteren-kl.jpg
Westvleteren (B) : aanzicht kerk

100_0520westvleteren-kerkmuur-kl.jpg
Westvleteren (B): kerkmuur met teken in het rood

100_0519westvleteren-kerkmuur-kl.jpg
Westvleteren (B): maalkruis in het blauw, afgezet met rood.

De St. Rictrudis-kerk van Woesten (België)

Deze vijftiende-eeuwse kerk met een merkwaardige zware toren zonder naald (1447) werd tijdens de oorlog 1914-1918 volledig verwoest. In 1922-1923 werd de gotische kerk weer opgebouwd naar de oorspronkelijke plannen.

De parochie Woesten ontstond in de 12de eeuw. Voordien was het een deel van Reninge waar weinig bewoning was en waar het vee op gemeenschappelijke gronden kwam grazen onder begeleiding van een herder.

Sinte-Rictrude is de patrones van de kerk van Woesten. Men kwam ze eertijds dienen tegen de vallende ziekte en gelijkaardige kwalen, zowel onder de mensen als onder het vee. De aanpalende parochie, Reninge, heeft dezelfde beschermheilige.

Zo pleegt men te zeggen : Reninge is de moeder en Woesten de dochter. Paus Innocentius XI verleende in 1680 een volle aflaat. Zowel te Reninge als te Woesten wordt Sinte-Rictrude sedert onheuglijke tijden vereerd door een eigen officie, dat ontleend is aan het Proprium van de abdij van Marchiennes.

De relikwie van Sinte-Rictrude die te Woesten vereerd wordt bestaat uit een deeltje van de relikwie van Reninge, die in 1722 en 1746 voor echt erkend werd door de bisschop van Ieper. Het deeltje werd aan Woesten geschonken in 1804. In de kerk van Woesten bestaat er verering van Sinte-Brigida, de H. Apollonia en O.L.Vrouw van de zeven Weeën.

 
 

100_0529woesten-kerktotaal.jpg
De kerk van Woesten (B)

100_0523woesten-kerktoren-kl.jpg
Woesten (B): kerktoren

100_0524woesten-kerktoren-detail-kl.jpg
Woesten (B): kerktoren: muurtekens in detail

100_0525woesten-kerktorenzuidzijde-kl.jpg
Woesten (B): kerktoren

100_0527woesten-zijmuurtoren-kl.jpg
Woesten (B): kerktoren-noordmuur

100_0527woesten-detailtekenszijmuurtoren.jpg
Woesten (B): kerktoren-westmuur in detail

De kerk van Elverdinge
 
De Sint-Petrus en Pauluskerk in Elverdinge is een laat-gotische hallenkerk. Na de oorlog 1914-1918 bleven alleen fragmenten van de zuidermuur met oude grafstenen en de 15e eeuwse toren (55 meter) bewaard. De kerk werd in haar oorspronkelijke vorm van driebeukige hallenkerk heropgebouwd onder leiding van architect J. Coomans uit Ieper.

100_0534elverdinge.jpg
De kerk van Elverdinge (B)

100_0530elverdinge-toren-voorzijde.jpg
Elverdinge (B): toren voorzijde (= westzijde).

100_0531elverdinge-detailsymboolvoorzijde.jpg
Elverdinge (B): detail torensymbool

100_0532elverdinge-torenzuidzijde..jpg
Elverdinge (B): toren zuidzijde.

BACK

START

NEXT