Bovenlichten en snijramen in Nederland

40. Doodssymboliek

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

foto: Angelika Lukas
gouda-begraafplaatsprhendrikstr-kl.jpg
Gouda: begraafplaats Pr. Hendrikstraat: voorzijde aula

Memento Mori (gedenk de gestorvenen)
 
De foto's van dit bovenlicht kreeg ik toegestuurd door Angelika Lukas. We proberen nu de ouderdom te achterhalen.
 
In dit 19-eeuwse bovenlicht, op de oude begraafplaats a.d. Prins Hendrikstraat te Gouda zien we gekruiste zeisen (de overbiddelijkheid van de dood) en symmetrisch geplaatste omlaaggerichte toortsen. De omgekeerde (brandende) fakkel was al voor de oudheid symbool van het gedoofde leven en attribuut van de dood. Een brandende fakkel verwijst naar (hernieuwd) leven (wederopstanding).
 
Het vervliegen van de tijd wordt uitgebeeld door de vleugels die het tijdglas (zandloper) flankeren. Als symbool van de dood komt de zandloper voor het eerst voor in de late middeleeuwen.
Een duivenvleugel staat voor de dag en een vleermuisvleugel voor de nacht. Ze kunnen ook verwijzen naar het vervliegen van het leven bij goed en kwaad.
 
Tevens is er een ouroboros ( de slang die zichzelf in de staart bijt) te zien voor de zandloper.
 
Leven en dood worden verder nog weergegeven door een dode en een levende tak.
 
De korenaren (of palmetten?) langs de rand hebben meer een ornamentele waarde, maar zouden nog kunnen verwijzen naar het vruchtdragende leven.
 
Opzij van het bovenlicht zien we aan weerszijden in de deuromlijsting "doodshoofden met gekruiste knekels".
 
.
 

foto: Angelika Lukas
oudebegrpl-voorkant-kl.jpg
Gouda: de oude begraafplaats: voorzijde gebouw

Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde zien we eenzelfde bovenlicht.
Aan de achterzijde ontbreken de schedels met knekels.
 

foto: Angelika Lucas
oudebegrpl-achterkant-kl.jpg
Gouda: oude begraafplaats: achterzijde gebouw

gouda007-kl.jpg
Gouda: oude begraafplaats: bovenlicht a.s. achterzijde.

Op de palen van het toegangshek vervliegt de tijd met vogelvleugels.
Zie foto hieronder.

gouda-011-toegangshek.jpg
Gouda: toegangshek oude begraafplaats

Edinburgh (Schotland)
 
Op deze grafsteen zien we nog een paar andere doodssymbolen:
gekruiste scheden zonder zwaard: Vechten kan niet meer!!
Er wordt een doodsklok geluid en boven de schedel zien we 2 doodgraversattributen: schop en houweel.
 

doodshoofdmetgekruistebotten-greyfriars-edinburgh.jpg
Grafsteen t.b.v. lid v.d. Greyfriars te Edinburgh

Harich (bij Balk)
 
De Ouroboros komt veel voor op kerkhoven en grafmonumenten. De in zijn eigen staart bijtende slang symboliseert de eeuwigheid van het bestaan.
En ook hier weer twee gekruiste zeisen.
 
Links onder een klein vuurvlammetje op het hek, uitstijgend vanuit een bloemkelk. Vuur is een teken van overgang, transformatie, opstanding en reiniging.
De positieve betekenis in het christendom is de verbinding met de Heilige Geest. Bezieling door de Heilige Geest is een belangrijk element voor een deugdzaam christelijk leven.
 

dsc09485harichouroboros1.jpg
Harich (Frl): Ouroboros op kerkhofhek

En dan is er nog de vlinder. Ook die past er ook qua symboliek bij.
Daarbij speelt vooral van ouds een rol: het wonderlijke verschijnsel dat uit een pop een vlinder ontstaat. Hoe de ene levenstoestand kan overgaan in een andere.
De dood als een soort 2e geboorte naar een andere levensvorm in het hiernamaals. De vlinder symboliseert daarmee onsterfelijkheid terwijl het gelijktijdig ook symbool staat voor de kortstondigheid van het aardse leven. 
 

dsc09489harichgrafsymboliek1.jpg

BACK

START

NEXT