Bovenlichten en snijramen in Nederland

41. De palmtak

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

denarius-munt-antoninus-pius-138-161.jpg
Denarius van keizer Antoninus pius: AD138-161

De godin Victoria
 
De enige Romeinse godin met palmtak is de godin Victoria.

Victoria werd vereerd als godin van de
overwinning, en was verbonden met de aan Mars gewijde eredienst.  In Rome werd zij reeds van de oudste tijden af aan vereerd. Die verering nam toe, toen het Romeinse rijk groeide.

Onder zeer verschillende gedaanten werd zij voorgesteld. De bekendste is die van het beeld dat keizer Augustus haar wijdde: een jeugdige, schone, gevleugelde jonge vrouw, op een bol staand en een krans van palmbladeren in de handen dragend.
Dat beeld stond in de Curia Julia, waar de
Senaat vergaderde, tot aan de tijd waarin de Romeinse godsdienst voor het christendom
plaats moest maken.

Op de munt hierboven van keizer Antoninus pius zien we Victoria afgebeeld met een palmtak in haar hand.

Keizer
Valentinianus II (+
392 na Chr.) liet het altaar en het beeld van Victoria in de Curia, ondanks vele protesten, opruimen.
Bij de
Sabijnse stad Cutiliae lag een meertje, waarvan het water genezende kracht had. Het daarin gelegen eiland was aan Victoria gewijd.

Verschillende veldheren stichtten naar aanleiding van door hen behaalde overwinningen afzonderlijke spelen ter ere van haar. Op tal van munten, die tot in onze tijd bewaard zijn gebleven, staat haar beeld, dat de Romeinen daarop gestempeld hebben.

(bron: Wikipedia)

 

wordt aan gewerkt....

BACK

START

NEXT