Bovenlichten en snijramen in Nederland

Trofeeënbundel (vervolg 2)

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Doodstrofeeën
 
Hans Vredeman de Vries gaf een prentenboek uit met voorbeelden van gedenktekens op graven. De trofeeënbundel wordt hier aangepast aan het doel van zijn boek en dus samengesteld uit doods-attributen.
 
 

hvredemandevries001.jpg
Hans Vredeman de Vries: attributenbundels met doodssymboliek

hvredemandevries001-detail.jpg
Hans Vredeman de Vries: detail van bovenstaande titelpagina

Scheepstrofeeën Enkhuizen
 
In 1622 is de trofeeënbundel al zo ingeburgerd, dat er naar believen mee kan worden gespeeld. Hier wordt de lijst rond een klankdicht van Joost van den Vondel er mee opgesierd.
Diverse thema's worden door de kunstenaar benut. Aangezien Vondels gedicht gaat over een scheepsoverwinning zien we oorlogstuig en scheepstuig hier overheersend aanwezig.
 
 

dsc04000enkhuizen-tableau-kl.jpg
Enkhuizen: Klankdicht door J. v.d. Vondel aan stadhuis: 1622.

dsc04000enkhuizen-tableaudetail1-kl.jpg
Enkhuizen: detail van bovenstaand 'klinkdicht'

In de lijst van het 'klinkdicht' zijn in totaal 8 bundels verwerkt, die refereren aan oorlog en scheepvaart.
 
Navigatie
In de bundel die je hiernaast ziet, zie je stuurmansinstrumenten, die met navigatie en het uitzetten van een koers te maken hebben: de opgerolde landkaart, de steekpasser, de zandloper (tijd), de jacobsstaf (positiebepaling) en dan nog 2 voorwerpen: vermoedelijk een inktpotje en een lineaal met beweegbare arm op medaillon.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dsc04000enkhuizen-tableaudetail2-kl.jpg
Enkhuizen: detail van het 'klinkdicht'

En ook bij deze bundel, die eveneens aan de linkerzijde te vinden is, zijn weer een paar instrumenten duidelijk en enkele ( voor mij) niet.
De Hollandse driekleur, de enterhaak, het anker, een vat en een lamp zijn herkenbaar, maar de gele ring en het voorwerp met de gaten kan ik niet plaatsen.
Het metalen plaatje met de gaten zou kunnen dienen om iets op grootte te sorteren: maar wat, kogels misschien?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dsc04000enkhuizen-tableaudetail3-kl.jpg
Enkhuizen: detail van het 'klinkdicht'

En van deze bundel kan ik zonder de hulp van archeologen helemaal niks maken. Ik zie een zwaard, een schild en mogelijk nog andere handwapens of voorwerpen die de zeeman bij zich draagt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dsc04000enkhuizen-tableaudetail4-kl.jpg
Enkhuizen: detail van het 'klinkdicht'

En dit oogt dan weer als een collage van navigatie-instrumenten, die we nu niet meer zo kennen: kwadrant, octant, astrolabium, logboek en nog een tweetal instrumenten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|Weegtrofeeën in Leiden
 
Wat we hier opzij zien hangen aan de Waag van Pieter Post (gebouwd 1657-1658) zijn twee hangende attributenbundels. Vermoedelijk zijn het diverse attributen die met het wegen van goederen te maken hadden. We zien een hele uitdragerij aan vaatjes. 
Misschien waren ze wel net als de Enkhuizer attributenbundels fraai in diverse passende kleuren geverfd.
(Zie de foto eronder voor een detailopname.)
 

leiden100_0071-kl.jpg
Leiden: de Waag van Pieter Post

Van Rombout Verhulst is bekend, dat hij aan de voorkant van de Leidse Waag het grote reliefstuk heeft gehouwen. Maar ook deze minstens zo knap uitgehouwen waag-trofeeën zijn met zekerheid van zijn hand.
 
Het is wel, net als de festoenen aan de Oosterkerk te Middelburg, een heel bijzonder kunststukje om zoiets moois uit natuursteen te hakken.
Jammer dat maar zo weinig mensen meer oog hebben voor de grootsheid van zo'n KUNSTstuk.
 

leiden100_0054-kl.jpg
Leiden: de Waag: attributenbundel door Rombout Verhulst

BACK

START

NEXT