Bovenlichten en snijramen in Nederland

Trofeeënbundel (vervolg 1)

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

De klassieke oudheid
 
In de oudheid zien we óf een berg wapens op de grond liggen óf opgehangen  aan een staak.
Op de munt van keizer Augustus hieronder strekt een godin de armen uit over een berg schilden. Klaarblijkelijk van gevallen en overwonnen krijgers.
 
 

munt01507.jpg
Munt keizer Augustus: een berg schilden van overwonnen krijgers

Op deze munt van keizer Trajanus zien we de wapenuitrusting aan een staak hangen.
 

munt1164.jpg
Munt keizer Trajanus (?) met opgehangen wapenrusting

En op deze munt, eveneens uit de Romeinse oudheid, zien we een arrangement van wapens, kennelijk buitgemaakt op een Germaanse stam.
 

muntvic9degermanis-waffenhaufen.jpg
leesbaar opschrift: DE GERMANIS

Kaiseraugst
 
Hieronder afbeeldingen van de meest beroemde schaal van de zilverschat van Kaiseraugst in Zwitserland: de Achilles-schaal, met afbeeldingen uit Achilles' jeugd. Ouderdom: Romeinse tijd.
 
Centraal op de schaal het thema, dat Odysseus hem ontmaskerd, als hij in vrouwenkleren de strijd wil ontlopen. Dan schalt Odysseus de krijgstrompet en terstond laat Achilles de kleren vallen en grijpt naar de wapens. ,
Onderop ligt een wapenuitrusting op een hoop. Misschien ook die van Achilles? 
(Ik kan het hier aanbevelen om even op de foto's te klikken voor de vergroting.)
 

09scannen0044.jpg
Zilveren Achilles-schaal uit Romeinse tijd

09scannen0042.jpg
Zilveren Achilles-schaal uit Romeinse tijd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het plaatje hieronder, afkomstig uit: Theodor Mommsen, Das Weltreich der Caesaren (Phaidon Verlag, Wenen/Leipzig 1933), zien we Romeinse soldaten bezig met de (staande) trofee 'aan te kleden', terwijl de krijgsgevangenen nog maar net zijn buitgemaakt.
Aangezien ze geboeid zijn, zal hen een leven als slaaf wachten op de galeien, in steengroeven of in de amfitheaters.In de uiteinden van de voorstelling zien we ook trofeeën opgericht.
Geheel links en geheel rechts ( achter zittende figuur) zijn ook trofeeën zichtbaar.
Het maakt duidelijk hoe gangbaar deze gewoonte van het tentoonstellen van de buitgemaakte wapens was voor de Romeinen.
 

scan: Jan van Hoek
mommsenwdcp128ok-kl.jpg
de middelste trofee wordt hier al van wapens voorzien, temidden van overwonnen krijgers.

Gouda: St Janskerk
 
Op een van de beroemde Goudse glazen is ook zo'n wapenarrangement te zien.
Ook de neusgeringde leeuw hoort al in de Renaissance thuis.
 

foto: Jan van Hoek
goudsglasa1697-kl.jpg
detail van een v.d. Goudse glazen uit 1697

Gouda: stadhuis
 
De uit de omgeving van Freiburg afkomstige Gregorius Cool (ca 1570 -1629) was voor zijn geloof gevlucht en werkte in het begin van de zeventiende eeuw als stadsbeeldhouwer van Gouda. Hij schiep o.a. het monumentale bordes van het stadhuis en het Lazaruspoortje.
 
Het Goudse stadhuis lag tot 1603 rondom in het water, van voren voorzien van een valbrug, om in tijd van nood als burcht te dienen. Dit was destijds hard nodig, vooral tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
 
Deze zuil (zie foto onder) is werk van hem en hij heeft zich de Renaissancestijl bijzonder goed eigen gemaakt.
 

foto: Jan van Hoek
gregcool-gouda2145-kl.jpg
Pilaar gehakt door Gregorius Cool te Gouda

En hier is nog iets beter te zien welke enorm werk Grogorius voor de stad Gouda mocht uitvoeren. Het gehele bordes is door hem gemaakt.
Maar goed dat Gouda een straat naar hem heeft vernoemd.
 
 

stadhuisgouda2006-kl.jpg
Stadhuis Gouda

Utrecht
 
Waarmee eert men een overledene? Met de zaken die voor die persoon gewicht hadden in het leven. Hier kennelijk iemand die zijn strepen in het leger heeft verdiend en aldus een verfraaing verdiend heeft in martiale stijl. Op de steen is het jaartal 1672 te ontdekken, overigens ook het rampjaar en het jaar van de moord op de gebroeders de Witt.
 
 

foto: Jan van Hoek
utrdomdscf4234-kl.jpg
Grafmonument 1672 in Dom van Utrecht

dsc03146zutfen-kl.jpg
Zutphen: toegangsdeur naar het 's Gravenhof.

dsc03146zutfen-gravenhof-detail.jpg
detail trofeeënbundel: Zutphen: 's Gravenhof.

BACK

START

NEXT