Bovenlichten en snijramen in Nederland

De Wildeman (vervolg 3)

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Herberg de Wildeman in de Lemmer
 
In Lemmer ( Frl) bevindt zich aan de haven een herberg De Wildeman. Het pand opgetrokken in Rococostijl, draagt als bouwjaar 1773. Hoe oud de Wildeman precies is, is niet na te gaan via internet, maar er is reden om aan te nemen dat er al op die plek ook daarvoor al een herberg is geweest. Ook over de ouderdom van de naam tast men in het duister.
Voor reizigers, die over de Zuiderzee in Lemmer aankwamen, was deze herberg een plek waar men logies kon verkrijgen.
 

wildeman-lemmer100_0018.jpg
Lemmer: herberg de Wildeman

Wapenschildhouders
 
We zien de wildeman in de latere middeleeuwen veelvuldig als wapenschildhouder optreden, soms als symbool IN heraldische wapens, of analoog aan de Grieks/Romeinse goden ergens bovenop de woonhuizen 'in de dakgoot'. Vervolgens ook als uithangbord van herbergen.
 
 

Den Bosch
 
Op het tympaan van het stadhuis van Den Bosch zien we 2 wildemannen als schildhouder en twee zittende wildenmannen met overstromende kruiken.
Aan de beide zijkanten twee hoornen des overvloeds met putti-kopjes ernaast.
 

denbosch100_0052-wildemannen-kl.jpg
Den Bosch: Stadhuis-tympaan: 4 wildemannen met hoornen en kruiken des overvloeds.

gemeentewapen-denbosch.jpg
Gemeentewapen van Den Bosch, ouder dan 1670 (het jaartal waarin het stadhuis-tympaan is gemaakt)

Zuijlen
 
Vergelijkbare wildemannen zien we aan weerszijden van het wapen van de familie van Zuijlen.

herkomst www.ngw.nl
wapenfamvanzuylen-14e.jpg
Wapenschild van de fam. van Zuylen met 2 wildemannen

Haarlem
 
Aan het vleeschhuis in Haarlem, gebouwd door Lieven de Keij, zien we het stadswapen van Haarlem afgebeeld. Twee knotsdragende wildemannen houden het schild recht.
 
 

dsc05480haarlem-bijsn.jpg
Haarlem: Het Vleeschhuis: tympaan met 'wildemannen': ca 1600.

Leerdam
 
Wildenmannen flankeren het wapen boven de poortingang van het voormalige Drossaerthuis te Leerdam. Links een oude, rechts een jonge man.
Aan weerszijden zijn Hermen uitgehouwen. Dit zijn 'goden'gestalten met een lijf van boven en een pilaar van onderen.
Wat opvalt is het bijzonder zwierige helmteken (= de tooi boven op de helm).
 

01leerdam-poortje1-kl.jpg
Leerdam: poortje van het Drossaert-huis.

Alkmaar
 
Alkmaar kent een proveniershofje dat bekend staat onder de naam Wildemanshofje. Er zijn ook beelden van een wildeman in het hofje aangebracht.
 

100_0094alkmaar-wildemanshofje-kl.jpg
Alkmaar: Wildemanshofje

Op de steen boven de ingang is sprake van het Provenhuys van Wildeman. Het is afgeleid van de achternaam van de stichter Gerrit Florisz. Wildeman.
Een proveniershuis was bedoeld voor ongetrouwde mannen die er in vol pension waren, zodat ze voorzien werden van eten en bewassing.

100_0092alkmaar-kl.jpg
Alkmaar binnenzijde toegangspoort van het Wildemanshofje

Op het bordje hieronder is sprake van vrouwenfiguren, maar ik ben bang dat mijn camera die gemist heeft.
 

100_0095alkmaar-kl.jpg
Alkmaar: ANWB-bordje

100_0093alkmaar-kl.jpg
Alkmaar: het Wildemanshofje van binnen

BACK

START

NEXT