Bovenlichten en snijramen in Nederland

Empire (vervolg 4)

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Voorburg
 
In Voorburg is eveneens een deur bewaard gebleven, die met bovenlicht en deuromlijsting nog intact in Empire-stijl is.
Op deze manier komen we er nog het beste achter wat de specifieke Empire-elementen zijn.
Helaas zijn niet alle Empire-elementen in deze ene deur bewaard. We zullen dus nog wel wat meer voorbeelden nodig hebben.
 

100_0020voorburg-herenhuisempire-kl.jpg
Voorburg: Herenstraat 55: Empire-entree

Links en rechts zien we rechtopstaande korenaar-achtige palmetten, geflankeerd door opstaande veren met daarboven rozetten.
 
De symmetrische 'arabesk' in de midden is ook typisch voor de Empire en blijft voor langere tijd populair gedurende de 19e eeuw.
 
Het snijraam verdeeld het glas in drieën. Deze glasgrootte was inderdaad toentertijd net mogelijk. De naar weerszijden gebogen roeden komen vanuit een halve rozet.
 
 
 

100_0022voorburgherenhuis-empire-bijsn-kl.jpg
Voorburg: Herenstr 55: Empire-details deur

Het palmet-motief herhaalt zich op de deur en komt al voor tezamen met het ruit-motief. De ruit krijgt ook hier edelsteenallure. In het kaartspel wordt de ruit door de Engelsen diamond genoemd.
 
 

100_0024voorburgherenhuis-empire-kl.jpg
Voorburg: Herenstr 55: detail deuromlijsting

Leiden
 
Nog een deur uit de Empiretijd.

100_0019leiden-kl.jpg
Leiden: Utrechtse Veer: deur in Empirestijl

100_0019leiden-empiredeur-detail-kl.jpg
Leiden: Utrechtse Veer: Empire-deur: in detail.

100_0020leiden-empire-deuromlijsting-kl.jpg
Leiden: deuromlijsting in Empirestijl

Sneek Scheepvaartmuseum

Bovenlicht, gedateerd 1790-1810. Versierd met houtsnijwerk: in het midden een korf met bloemen en fruit. De korf staat op een tak acanthusloof. De korf is omgeven door druivenranken. Enige takken ontbreken. Verbindingen: pen en gat en zwaluwstaart. (info scheepvaartmuseum).

bovenlicht-scheepvaartmuseumsneek.jpg
Bovenlicht, bewaard in Scheepvaartmuseum Sneek

BACK

START

NEXT