Bovenlichten en snijramen in Nederland

Oorsprong kandelaar (vervolg 7)

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NO NEXT YET

300px-castle_of_seven_towers_istanbul.gif
De Gouden poort van Byzantium was meer een kasteel opgenomen in de stadsmuur

De adelaar
 
 De stadsmuur van Constantinopel bevatte zeven poorten, waarvan de Gouden Poort de voornaamste was. De “Porta Aurea” of gouden poort werd in de 5e eeuw opgericht in opdracht van keizer Theodosius II.  De met goudplaten beklede poort was 15 m hoog .
Boven de poort bevond zich een dubbele Byzantijnse adelaar gesneden in reliëf. De Gouden Poort werd beschouwd als de mooiste poort met aan beide zijden twee grote gepolijste marmeren torens.
Op de poort bevonden zich ook gebeeldhouwde olifanten. De marmeren torens waren indertijd met gouden en bronzen beeldhouwwerken versierd. De Gouden Poort was eeuwenlang de toegangspoort voor de zegevierende legers.

De tweekoppige adelaar heeft zich vanuit Byzantium niet alleen in noordelijke richting ( Rusland) verspreid maar ook in het Habsburgse gebied: denk aan Oostenrijk en Spanje. 
 
 

ruslandwapenschild.jpg
Wapenschild in Rusland

In het wapen hierboven zien we in het middenschildje  Sint Joris (S. Georgios), dezelfde dus die we ook op sommige kandelaars tegenkomen.
 

De raderen en vogeltjes

De raderen en vogeltjes komen volop overal in de volkskunst voor. Denk aan borduurwerk en houtsnijwerk. Er is daarvoor dus geen speciale Byzantijnse connectie.
 
Conclusie tot zo ver:
 
Er is in alle gevallen een christelijke heilige mogelijk en er is dus geen sprake van een christelijke en een heidense versie. Eerst aangewezen kandidaten: St Michael en Sint Joris (St Georgios). De gevleugelde persoon is voorzeker de aartsengel Michaël.
 
Het kromzwaard hoeft niet te betekenen dat de kandelaar oorspronkelijk Byzantijns is. Het kan even goed zijn oorsprong vinden in Rusland, de Balkan, Spanje of Oostenrijk.
 
Het voorwerp dat de krijger in zijn hand houdt, is geen hoofd, maar een klein tweekampschild.
 
Dit kleine schild wijst wel op een Middeleeuwse ouderdom van het origineel/de originelen.
 

historyjpgs_byzantium.jpg
Byzantijns mozaiek

BACK

START

NO NEXT YET