Bovenlichten en snijramen in Nederland

Festoenen (vervolg1)

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

middelburgoostkerk.jpg
Middelburgs eerste protestantse kerk: classicistische bouwstijl

Onze mooiste barokke festoenen
 
Aan de Middelburgse Oostkerk hangen de prachtigste barokke festoenen, die ik tot nu toe ben tegengekomen.
Dit is een van de vier 8-hoekige protestantse kerken uit de 17e eeuw, die Nederland rijk is.
De bouwplannen waren van 1644. Pieter Post uit Den Haag was gevraagd voor advies. Als architect werd gevraagd Bartholomeus Drijfhout, maar die stierf in 1649, een jaar nadat er met de bouw begonnen was.
Daarna nam de Leidse stadsarchitect Arent van 's Gravenzande het over. Hij maakte een nieuw ontwerp. Toen het gebouw half af was, rebelleerde de Middelburgse stadsbevolking tegen de extra belastingen, die er geheven werden om de kerkbouw te betalen. De gemeentelijke overheid dacht iedereen mee te kunnen laten betalen aangezien toch iedereen in de stad geacht werd protestant te zijn. Men moest het toen hebben van vrijwillige bijdragen. Van 1652-1655 lag daardoor het werk stil.
De gemeentelijke overheid wilde het gebouw toch af hebben en er werd opnieuw belasting geheven. In '62 stierf van 's Gravenzande. Toen lag de bouw weer een tijd stil. Maar uiteindelijk kwam het in 1667 toch helemaal af.
Er lagen hier dus 23 jaar tussen het eerste plan en de oplevering.

Helaas heb ik nog niet een naam weten te achterhalen wie de fenomenale beeldhouwer is geweest van de schitterende festoenen.
Ik zal ze hieronder laten zien.
 
 

dsc09086middelburg-oostkerk.jpg
Het 1e Schelpenfestoen

dsc09088middelburg-oostkerk.jpg
het 2e schelpenfestoen

dsc09099middelburg-oostkerk.jpg
het knekelfestoen

dsc09105middelburg-oostkerk.jpg
Het 1e bloemen&vruchtenfestoen

dsc09113middelburg-oostkerk.jpg
Het 2e bloemen&vruchtenfestoen

dsc09119middelburg-oostkerk.jpg
Het 2e knekelfestoen

Schelpen, bloemen, vruchten, zaden en noten vormden de bestanddelen van de festoenen in de Barokke Classicistische tijd.
 
Memento mori
Daarnaast werden ook knekels en schedels gebruikt als bestanddelen van een ornament. "De mens moet zich terdege bewust zijn van zijn sterfelijkheid (dat was je in die tijd toch al wel) en zijn oog richten op een eeuwig heil. En dat vraagt om een rechte levenswandel." Deze gedachte verklaart zo ongeveer, waarom ook protestantse kerken deze ornamenten toelieten. 
Het kort maar krachtige latijn kan het in 2 woorden zeggen: memento mori: denk eraan dat je sterfelijk bent.
Door kunstkenners worden deze kunstuitingen met skeletonderdelen overigens gerangschikt onder Vanitas, wat vertaald kan worden met zinloosheid.

BACK

START

NEXT