Bovenlichten en snijramen in Nederland

16. De Spiraal

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

ierland-newgrange-spiralen.jpg
Ierland-Newgrange: spiralen getekend op een wand in een grafheuvel uit de prehistorie

De spiraal
 
De Germanen en Kelten kenden vanuit prehistorische tijden al de spiraal. Dit is een soort zonneteken en verwijst naar ondergang en wedergeboorte. De spiraal werd ook als labyrinth op de grond uitgelegd, zodat je er een ritueel mee kon voltrekken door lopend/dansend of hinkelend de paden af te gaan tot het centrum en dan weer naar buiten.
Aangezien labyrinthen vaak getekend werden op voorwerpen die met de dood te maken hebben ( urnen, grafkisten) moet de weg naar het centrum misschien gezien worden als een stervensweg terwijl de weg naar buiten dan als een herrijzenis daarop kan volgen. 
In Ierland is bij New-grange in de provincie Meath een grafheuvel gevonden, met daarin een enorme grafkamer van 6 meter hoog. De heuvel zelf is 13 meter hoog en 80 meter breed. Sommige stenen zijn versierd met spiraaltekeningen, vooral bij de ingangen. De foto hierboven laat het inwendige zien. Eenmaal per jaar tijdens de winterzonnewende (21 dec) schijnt de zon recht door een opening in het dak de kamer binnen en verlicht dan de 3 verbonden spiralen.
 

scannen0013newgrange.jpg
New-grange: prehistorische spiralen op steen bij ingang

beker-en_ringtekens-northhumberland.jpg
beker- en ringtekens uit steentijd op rots in Northhumberland

beker-en_ringtekens-schotland.jpg
Beker- en ringtekens (Steentijd) op rots in Schotland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beker- en ringtekens
Er zijn ook van die geheimzinnige beker- en ringtekens, zoals ze worden genoemd, gevonden op rotsen vooral in Engeland en Scotland, maar ook wel in Zweden. Concentrische cirkels met vanuit het binnenste een 'weg' naar buiten.

 
Op Christelijke voorwerpen
En vervolgens wordt de spiraal ook toegepast op de christelijke kunstvoorwerpen, zoals op zo'n primitieve bronzen crucifix uit de 8e eeuw.

uit H.W. Janson: History of Art
crucifixion-ierland-ad8e.jpg
Ierland 8e eeuw na Chr.: bronzen crucifix, versierd met keltische spiralen

gotland-martebo-ad5e-grafplaat.jpg
Een van de grafstenen van Gotland met zonnespiralen en andere zonnetekens: AD 5e eeuw.

meervoet7hx.jpg
meervoet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vikingen
 
Gaan we nog eens wat verder terug in de geschiedenis van de Germaanse volkeren dan zien we de spiraal al overal in de volkskunst aanwezig. Gotland, een eiland voor de Zweedse kust, was in de 5e eeuw nog niet bereikt door christelijke zendelingen. Dat zou pas na het jaar 1000 gebeuren. Van Gotland zijn een aantal zeer fraaie grafstenen bewaard gebleven. Ik laat van een daarvan een klein stukje zien.
Kenmerkend voor de Germaanse kunst is het dynamische karakter. De afbeeldingen moeten beweging suggereren. Hier komt dat tot uiting in de doorlopende spiraal, die geen einde kent. In de bovenrand zijn odal-tekens aangebracht.
 

zonneschijf-trundholm.jpg
Trundholm-Denemarken: zonneschijf met spiralen, die heeft toebehoord aan een zonnewagen

trundholm-zonnewagen.jpg
Trundholm Denemarken: de zonnewagen (ca 1400BC)

Op deze zonneschijf van de bekende zonnewagen van Trundholm zijn overal spiralen aangebracht. De zon demonstreert ook zelf een ondergaan en een verrijzen, waardoor de spiraal bij uitstek een zonneteken is.
 

BACK

START

NEXT