Bovenlichten en snijramen in Nederland

Bovenlicht van juli 2012

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Brielle
 

brielle-nobelstrdsc03307-kl.jpg
Brielle: Nobelstraat 9

Het pand 'de Wildeman' aan de Nobelstraat 9 in Brielle, bezit een middenrisaliet uit het begin van de Rococo-tijd (Lod.XV-stijl). Zo te zien is alles eraan nog origineel.
Een risaliet is het naar voren uitstekende (hier wit geschilderde) geveldeel dat een sierlijke omlijsting vormt voor deur, deurkalf, bovenlicht en het raam op de 1e etage.
 
Wat nog zo mooi te zien is is dat het bovenlicht zelf nog volledig symmetrisch is, maar de roeden al wel wat rococovormig zijn.
De deur zelf heeft al wel een paar asymmetrische elementen. Evenals het deurkalf, maar dat is op de foto's niet goed te zien.
 
 
 

brielle-nobelstrdsc03306-kl.jpg
Brielle: Nobelstraat 9: middenrisaliet

De allereerste gegevens over het pand stammen uit het midden van de 15e eeuw. Al in 1445 duikt in het stedelijk archief van Brielle de naam 'De Wildeman' op.
We kennen de wildeman van vele plaatsen en situaties. Hij komt veel als heraldieke figuur voor, b.v. in het stadswapen van Den Bosch. Veel kroegen heten zo, b.v. een café in Lemmer.

In het jaar 1523 wordt bij een zogenaamde '...ordonnantie van de brant...' vermeld dat in het pand 'De Wildeman' permanent twee emmers bluswater aanwezig moeten zijn.

Uit de lange lijst van bewoners en eigenaren kan men opmaken dat het huidige pand oorspronkelijk uit twee percelen heeft bestaan die omstreeks 1750 door de toenmalige bewoner Mr. Theodorus Beels tot één pand, in Lodewijk XV-stijl, worden samengevoegd.

Het huis heeft en bewogen geschiedenis achter de rug. Het was onder meer de patriciërswoning voor een burgemeester van Brielle, maar ook voor een gemeentesecretaris in vroeger tijden. Er heeft een dijkgraaf gewoond en een lid van de Provinciale Staten, kortom een schare van welgestelde en belangrijke lieden heeft lange tijd het statige pand bewoond.

Omstreeks 1882 is het de koopman Ary Lenis Verwoerd die in het gebouw een winkel in koloniale waren exploiteert. Deze situatie heeft tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw geduurd.

In 1976 krijgt het pand de uiteindelijke bestemming als meubeltoonzaal. Tegenwoordig heeft Eisinga Interieur het pand in bezit.

(gegevens omtrent de geschidenis zijn gevonden op de website: www.Eisinga.nl.)

brielle-nobelstrdsc03308-kl.jpg
Brielle: Nobelstr.9: detail Rococodeur

BACK

START

NEXT