Bovenlichten en snijramen in Nederland

Bovenlicht van februari 2011

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Hidde Nijlandhuis in Dordrecht

Als je de Dordrechtse binnenstad binnenkomt vanuit het westen, tref je dit bovenlicht aan de rechterzijde van de Prinsenstraat op nr 38 al snel in het begin aan, nog voor je de Grote Kerk bereikt: een schitterend bovenlicht in Rococo-stijl.
 
We zien de lichte asymmetrie, die zo kenmerkend is voor deze Lod. XV stijl. Ook de deur en de consoles aan weerszijden van het bovenlicht zijn in Lod XV-stijl gesneden.
 
 

dordrecht002-kl.jpg
Dordrecht:: huis Hidde Nijland

In dit huis uit 1757 woonde de kunstmecenas en verzamelaar Hidde Nijland. Hij leefde van 1856 tot 1931. In die 75 levensjaren was hij de eerste die het 'monsterlijke' werk van van Gogh verzamelde. Hij bezat er meer dan 100.
 
Hij verzamelde ook interieurs en Hindeloper kunstnijverheid. In Hindelopen draagt ook het museum zijn naam.
In Dordrecht stichtte Nijland het Zuidafrikaans Museum in die stad.
Zijn huis was een artistieke ontmoetingsplaats: van Deijssel, Querido, Streuvels, De Meester, De Bock en van Schendel kwamen er.
 

hiddenijland1902_stichter_zuidafrikamuziek_wereldkroniek.jpg
Hidde Nijland

dordrecht001-kl.jpg
Dordrecht: Hidde Nijlandhuis

dordrecht007-kl.jpg
Dordrecht: Hidde Nijlandhuis

BACK

START

NEXT