Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens 1.11-3 Gelderland

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Zutphen: St Janskerk
 
De kerk van St.Jan de Doper in Zutphen is een van de oudste kerken van het Aartsbisdom Utrecht. Een kerk die al vele eeuwen samen met andere torens (o.a. van de Walburgiskerk) het karakteristieke stadssilhouet van Zutphen bepaalt. Na een restauratie van 27 jaar, is de kerk weer in oude glorie hersteld.

 

De St.Jan houdt het midden tussen een hallenkerk en een pseudo-basiliekstijl, gekenmerkt door een hoger middenschip - zonder vensterzone en  gebouwd rond 1300 -  en 2 zijbeuken.

Het middenschip heeft  een opvallende indeling in traveeën, waarbij telkens een zware en een lichte pilaar elkaar afwisselen. De zware pilaren worden verbonden door brede gordelbogen.

De 2 zijbeuken dateren van de 2e helft van de 15e eeuw. Sacristie, het neo-gotische portaal en de neo-gotische Mariakapel werden rond 1900 toegevoegd.

 

Bij een rondgang door de kerk valt het oog op de  14e eeuwse gewelfschildering  van het Laatste Oordeel, de afbeelding van Maria met Kind en de neo-gotische gewelfschilderingen in de noordbeuk.

 

zutphen-st-jan.jpg
St. Janskerk te Zutphen

Metseltekens
 
Ik kreeg onderstaande foto's toegestuurd, die ons een beeld geven van een aantal metseltekens op de noorder kerkmuur van de St. Janskerk.

foto: Sander Mulder
dsc09456zutphen-kl.jpg
Zutphen: St. Janskerk

foto: Sander Mulder
dsc09538zutphen-kl.jpg
Zutphen: St. Janskerk

foto: Sander Mulder
dsc09539zutphen-kl.jpg
Zutphen: St. Janskerk

foto: Sander Mulder
dsc09540zutphen-kl.jpg
Zutphen: St. Janskerk

Persingen

 

Persingen is een dorpje in de Ooijpolder bij Nijmegen. Volgens kenners is het met z’n 37 huizen en 98 inwoners het kleinste dorp van heel Nederland.

Parel van het gehucht is het kerkje dat al lang niet meer als kerk dienstdoet en niet alleen doordeweeks maar ook zondags de deuren gesloten houdt. Wel worden er nog veel trouw- en rouwdiensten in het gebouw gehouden.

 

In het begin van de 13e eeuw werd hier een kapel gebouwd die gewijd was aan de heilige Dionysius. Het laatgotische koor van de kerk dateert uit de 14e eeuw. Het onderste deel van de toren is nog ouder. In de 15e eeuw werd er op de toren een klokkenverdieping gezet, met daarbovenop een ranke spits.

foto: Marius Pijnappels
marius108-persingen-kl.jpg
Persingen: kerkje

De info die ik op internet (Ref. Dagblad) tegenkwam vertelt verder:

Om de kerk heen ligt een weiland. Koeien stappen loom door het gras, nieuwsgierig kijkend naar iedere bezoeker. Een glanzend zwart-wit kalfje ligt vlak bij de kerkmuur te zonnen. Het gras geurt, de vogels kwinkeleren. En verder is het on-Hollands rustig. Ver in de verte zijn er de geluiden van de stad Nijmegen. Het lijkt een andere wereld.

Het kalfje is het zonnen moe en dartelt richting z’n moeder, zoekt de volle uier en begint gulzig te drinken. Een hagelwitte poes, die heeft liggen slapen bij de voordeur van de boerderij achter de kerk, rekt zich loom uit en stapt parmantig het weilandje in.

Persingen is het paradijs niet. En in het kerkweiland lopen geen beren en leeuwen. Maar toch laat de profetie van Jesaja zich niet uit de gedachten wegdrukken: „De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os.”

foto: Marius Pijnappels
marius104-persingen-kl.jpg
Persingen: westzijde toren

Of  de onderste verdieping van de toren echt 13e eeuws is, betwijfel ik sterk. De ruit-figuren wijzen juist eerder naar (op zijn vroegst) halverwege de 14e eeuw.  
 

foto: Marius Pijnappels
marius107-persingen-kl.jpg
zwartgesinterde stenen apart gehouden om de vruchtbaarheidstekens aan te brengen.

BACK

START

NEXT