Bovenlichten en snijramen in Nederland

Bovenlicht van april 2009

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

brakel100_0017-kl.jpg
Huis Brakel

Brakel (aan de Waal)
 
In het begin van de 19e eeuw werd het huis flink verbouwd. Vermoedelijk is toen ook deze deurpartij tot stand gekomen. Ik meen het te kunnen duiden als een Empire-entree.
 

brakel100_0019-kl.jpg
Huis Brakel

brakel100_0018-kl.jpg

Hieronder een foto van een andere (noordoostelijke) zijde van het huis, die naar de Waal gekeerd is.
 

Geschiedenis van het huis

Omstreeks 1765 kocht dominee Wilhelmus Wilhelmius van de toenmalige heer van Brakel: Anne Frans Willem Pieck de heerlijkheid Brakel (een stuk land waar rechten aan ontleend kunnen worden).

Dat was heel gebruikelijk in die tijd. Hij kocht niet alleen de heerlijkheid
Brakel, maar hij liet er in 1768 een herenhuis (Huis Brakel) op bouwen als
vervanging van het kasteel dat in 1672 opgeblazen werd door Franse troepen. Resten van het kasteel zijn op het landgoed nog te bezichtigen.

Hoe zwaar het kasteel toen is beschadigd is thans moeilijk vast te stellen, maar het schijnt toch nog enige jaren bewoond te zijn geweest.
Wilhelmus Wilhelmius overleed in 1771.

Zijn enige zoon Johannes Adrianus erfde toen de heerlijkheid, de ruïne van het kasteel, het pasgebouwde herenhuis en het voormalige poortgebouw het Spijker. Johannus Adrianus Wilhelmius was een neef van de welgestelde koopman Jan van Wageningen en overleed kinderloos in 1779.

In 1811 wordt dit huis aanmerkelijk gewijzigd en de omgeving opnieuw aangelegd en beplant. Ik vermoed dat de deurpartij uit deze tijd stamt.


 

brakel100_0015-kl.jpg
Huis Brakel Waalzijde

BACK

START

NEXT