Bovenlichten en snijramen in Nederland

Oorsprong kandelaar? (vervolg 1)

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Byzantijns kruis?
 
Bij de geelkoperen versies (foto's hieronder) hieronder ontbreken de geleidevogeltjes. En er zijn meer onderdelen net iets anders.
De krijger met kromzwaard is hier vervangen door een heilige (aartsengel) met aureool, met een speer en 2 vleugels. Dit kan niet missen: het moet de heilige aartsengel Michaël zijn.

geelkoperenbyzantijnskruis2.jpg
geelkoperen versie van de kandelaar

En ook de raderen hebben bij deze geelkoperen versie een ander spakenpatroon. In het midden lijkt ruimte voor het plaatsen van een reliek (= een stoffelijk overblijfsel van een heilige of van een heilig voorwerp).
 

cimg4961-bizkruis-kl-ceo.jpg
afwijkende roeden in de wielen, net als hiernaast.

byzantijns-kruis.jpg
Byzantijns (?) kruis in geelkoper

En hier nog weer een iets ander type raderen, maar duidelijk met centraal een soort reliekhouder. Alleen schijnt het klepje niet open te kunnen, zo vertelt mij de eigenaar (Erwin Zawiolskovsky) van deze kandelaar. 
 
Op de foto daaronder is dit centrale deel nog wat uitvergroot.
Wat juist aan deze messing kandelaar weer opvalt is, dat de aartsengel hier weer vervangen is door de man met zwaard en schild.
 
Maar kijk eens hoe duidelijk de 2-koppigheid van de adelaars hier zichtbaar  is.
 

byzantijns_kruis_metreliekhouder-kl.jpg
Byzantijns kruis met reliekhouder (?)

byzantijns_kruis_metreliekhouder-detail.jpg
Byzantijns kruis met reliekhouder (?)

byzantijns-kruis-met-krijger-6-kl.jpg
de reliekhouder in detail

byzantijns-kruis-met-krijger-8-kl.jpg
de dubbele adelaar in detail

Lees verder op de volgende pagina.
 

BACK

START

NEXT