Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens dep. Nord 3a-4

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

De kerk, gewijd aan Saint Pierre, van Steenvoorde (Fr)

Steenvoorde werd verwoest door Karel V in 1553.

De gemeente is vooral bekend omdat hier, op 10 augustus1566, op het einde van een bedevaart van Hondschote naar het Sint-Laurensklooster in Steenvoorde, de beeldenstorm ontstond.

De toren is gebouwd aan het begin van de XVIe eeuw.
 
In haar huidige staat, dateert de kerk grotendeels uit de 17e eeuw, nadat de vorige in 1566 was geplunderd door de Geuzen, in 1578 door dezelfden was in brand gestoken, in 1583 zwaar werd beschadigd tijdens de Slag van Steenvoorde en tenslotte in 1644 volledig werd verwoest. De piek werd pas op het einde van de 19e eeuw op de toren geplaatst. Met de klokken op een hoogte van 92 meter is het een van de hoogste van Frankrijk.
 
Op deze kerk is aan de voorzijde van de noordbeuk naast de toren het jaartal in een rode steen aangegeven, daarboven 2 concentrische driehoeken. Op de zuidmuur zijn 2 maalkruisen te vinden in een blauwige steen.
 

100_0427steenvoorde-voorzijdenoordbeuk.jpg
Steenvoorde-kerk: voorzijde van de noordbeuk.

muurteken-steenvoorde.jpg
Muurteken kerk Loker

100_0424steenvoorde-kerkmuur.jpg
Steenvoorde: kerkmuur

100_0425steenvoorde-kerkmuur2.jpg
Steenvoorde kerk: nog 2e teken op dezelfde muur

 
 
De pastorie van Steenvoorde
 
In Steenvoorde (Fr) zien we een pand met muursymboliek. Het betreft hier een 'presbytére' oftewel pastorie uit 1664.
 
 

100_0414steenvoorde-pand.jpg
Steenvoorde: pastorie bij de kerk uit 1664-voorgevel

muurteken-steenvoorde2-pastorie.jpg
Muurteken pastorie Steenvoorde

100_0422steenvoorde-kl.jpg
Steenvoorde: pastorie bij de kerk-achtergevel

vijfruit.jpg
Toverknoop op pastorie Steenvoorde

muurteken-steenvoorde4.jpg
Muurteken pastorie Steenvoorde

Het T-kruis van St Antonius Abt
 
Het T-kruis is een symbool dat we aantreffen bij middeleeuwse afbeeldingen van Sint Antonius Abt (zie schilderij van M. Grünewald 1515). De hospitaalbroeders van de Orde van Sint Antonius droegen het teken op hun mantel. Maar ook Antonius zelf zien we er vaak mee afgebeeld.
 
Een uitgebreid onderzoek naar het Antonius-kruis is te lezen op:
 
Als men hier op de achterwand van de pastorie een latijns kruis had willen afbeelden, dan had dat met een paar extra stenen toch nog wel gekund. Er is m.i. wel bewust gekozen voor het Antoniuskruis.
 

Musée d'Unterlinden, Colmar, Frankrijk.
mathiasgrunewald-st-antonius1510-1515.jpg
St Antonius met staf met T-kruis. Mathias Grünewald ca 1515.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zie foto onder)
We zien dat degenen die hier het interieur van de Begijnhofkapel van Diest moesten vormgeven, kozen voor een combi van Latijns kruis en Tau-kruis.
En als je je afvraagt wat toch die buisjes zijn die daar midden-links liggen, dan zijn dat sleutels, de hemelsleutels van St. Petrus.
Daar liggen ze, onbereikbaar ver voor wie ze zou willen pakken, maar dichtbij voor de gelovige.
 
 
 
 
De banderol zegt:
 
......Voorwaar hier het huis Gods, een hemelse ingang....
 

foto: Jan van Hoek
01adiestbegp7120087-kl.jpg
Begijnhofkapel te Diest:: latijns kruis en T-kruis

foto: Jan van Hoek
02bdiestbegp7120086-kl.jpg
Begijnhof Diest: detail van ornament aan plafond

 
De fleur de lis en de driehoek onder het kruis
 
Deze munt (zilveren Gros Tournois), gevonden op een muntensite, wordt deze toegeschreven aan Philip III (1270--1285 AD) van Frankrijk. Er wordt bij vermeld: Tempeliers Frankrijk.  We treffen er een vergelijkbare symboliek aan als op kerkmuren.
 
Zo lang de tekens niet volledig overeenstemmen is geen bewijs geleverd.
 
Op de linker kant zien we de poort van het kasteel van Tours in het centrum: een driehoek, bekroond met een kruis, met daaronder 3 stippen (cirkels) horizontaal naast elkaar, We zien lager 2 horizontaal verbonden cirkels en 12 fleur de lis langs de rand. Deze fleur de lis zien we overigens ook op het teken op de pastorie.
Het randschrift luidt: +BHDICTV SIT HOME DNI NRI DEIILV XPI.
 
Op de rechter kant zien we het kerkelijke kruis (+) een paar maal. De naam is geschreven als PHILIPUS REX. 

philipiii-rare513-knightstemplar-france.jpg
Munt van Philips III : tempeliers-frankrijk

BACK

START

NEXT