Bovenlichten en snijramen in Nederland

Bovenlicht van mei 2008

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

vorige

foto: Ad Korpel
alblasserdam_hof-souburgh-kl.jpg
Hof Souburgh te Alblasserdam

Hof Souburgh

 

In 1280 kocht Nicolaas, Heer van Souburg op Walcheren, het ambacht Alblas (Oud-Alblas en Alblasserdam samen) voor 800 Hollandse ponden en een vat wijn. Nicolaas behoorde tot de invloedrijke Zeeuwse adel en hield zich o.a. bezig met ontginningen van nieuwe gebieden in het zuidwesten van Holland.

Het verhaal doet de ronde dat Nicolaas toen op de 'Cleine Nes' aan de Alblas een kasteel stichtte. Vermoedelijk moeten we hierbij denken aan een stenen huis (archeologisch onderzoek moet nog plaatsvinden).

 

Men mag er van uitgaan dat deze nederzetting in 1513 door de Geldersen werd verwoest.

De thans bestaande herenboerderij uit 1857 is gebouwd op de plek waar Nicolaas van Souburg ooit zijn onderkomen had staan en waarvan wordt verteld dat Jacoba van Beieren er nog wel eens gelogeerd heeft.

 

Omdat de grond van de 'Cleine Nes' uit rivierklei bestaat vindt daar akkerbouw plaats. De overige gronden in de Alblasserwaard zijn voor het grootste deel veen en daar vindt men dan ook de melkveehouderijen.

 

In het voorhuis, gebouwd in chaletstijl, werd een fraai houtgesneden bovenlicht aangebracht. We zien royaal acanthusloof met centraal het wapen van Souburg en in de hoekpunten een jacobsschelp.

Het bouwjaar 1857 van deze herenboerderij vinden we linksonder en rechtsonder in de schelpen.

 

In het afgebeelde wapen van Souburgh komt de burcht voor die in de 9e of 10e eeuw in Oost Souburg bij Vlissingen gebouwd werd ter verdediging tegen invallen van de Noormannen.

Het wapen van de plaats Souburg staat ook afgebeeld op één van de gebrandschilderde ramen van de Sint Jan in Gouda.

Het wapen van Nicolaas van Souburg daarentegen was een schild met kruis. Het kruis beladen met vijf jakobsschelpen, geplaatst in het midden en één in elke arm.

Wellicht heeft kennis van dat wapen ertoe geleid, dat er schelpen zijn aangebracht in de hoeken van het bovenlicht.

 

foto Ad Korpel
alblasserdam_hof-souburgh2.jpg
Het Hof te Souburgh, Alblasserdam

BACK

START

NEXT