Bovenlichten en snijramen in Nederland

België (vervolg 2)

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat is nieuw?
Naar bijzondere items
Wat zijn bovenlichten?
De stijlperioden
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis van glas en gevels
Oude prenten, gravures en foto's
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden
Romeinse jaartallen
Web links
Gastenboek en contact
Oorsprong kandelaar ?

Wandelen door Brugge is om meerdere redenen al een feest. De onverwachte verrassingen als je weer een zijstraatje inslaat en plotseling weer een hele rij oude geveltjes voor je ziet.
 
Hier stuitte ik plotseling op een onooglijk snijraam, dat nodig aan een opknapbeurt toe is. Maar het is wel rococo, wat we hier zien: ca 1760. Het is een breed raam over beide deuren gespreid. In de deuren is de gedraaide kuif te zien.

100_0105brugge.jpg
Brugge: prachtig rococo-snijraam boven poortdeuren

Een vergelijkbaar raam, maar iets later in de tijd: Lod XVI/Empire. Ook dit is breed uitgemeten boven de beide poortdeuren.

100_0059brugge.jpg
Brugge: Lod XVI-Empire bovenlicht in een poort.

Een typisch Lod, XVI ornament (12770-1795) is bewaard gebleven boven deze oude poortdeuren.

100_0163brugge.jpg
Brugge, geen bovenlicht maar wel ornament uit Lod XVI-tijd

Maar ook uit nieuwere tijd kom je nog wel eens wat tegen. Hier iets heel simpels. Vermoedelijk te dateren in de 20e eeuw.

100_0050brugge.jpg
Brugge: eenvoudig bloem-ornament

En hier het ruitmotief op een nieuwe strakke manier vormgegeven: zo te zien ook 20e eeuws.

100_0165brugge.jpg
modern bovenlicht met ruit-motief

Smeedijzer is nog moeilijker te dateren dan houtsnijwerk. Het patroon doet wel weer Engels aan en het kan al vanuit de 2e helft 18e eeuw stammen, maar ook uit elk jaar sindsdien. Het patroon werd vooral toegepast in de 19e eeuw.
De lijst is wel ouder, maar ook lastig voor mij. Tweede helft 18e eeuw zou ik schatten.

100_0011brugge.jpg
Brugge: rond bovenlicht smeedijzer in lod XVI-omlijsting

In een hoek van een van de binnentuinen staat een woning met deze fraaie deur met rijzende zon-bovenlicht. Het is vermoedelijk in Lod. XV stijl (= Rococo), maar of dit klopt moet ik nog verder uitzoeken. Ook is er wel een grote kans dat raam en deur in dezelfde tijd zijn ontstaan.

100_0045brugge.jpg
Brugge: Rococo: rijzende zon bovenlicht en deur

100_0045brugge-uitsn.jpg
detail van bovenstaande deur.

volgende pagina

vorige pagina

home pagina