Bovenlichten en snijramen in Nederland

Engeland

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

blair_cheney_at_number_10.jpg
Blair en Cheney voor Downingstr. 10 te London.

De situatie in Engeland
 
Zoals wij onze stijlen noemen naar de Franse koningen, zie je dat men in Engeland vooral praat over the Georgian style. Dit behelst formeel de regeringen van George I t/m George IV (1720-1840).
Nu is er veel verwarring over van wanneer tot wanneer een periode heeft geduurd, want midden in die Georgian periode valt de Regency-style.
Feitelijk duurde het regentschap, voor George IV op de troon kwam, veel korter, nl. slechts van 1811- 1820.
Deze onderbreking voor de Regency style heeft in de architectuurpraktijk van 1795 - 1837 geduurd, zodat er na de Regencystyle niet meer als nog over Georgian gesproken wordt. 
Na George IV (en William IV) krijg je dan de Victorian style. Zij regeerde van 1837 - 1901.
Je ziet dan ook het Regency tijdvak vaak opgevat wordt als de periode tussen de Georgian era en Victorian era.
 
Hieronder een vertaling van een tekstje wat ik op internet vond over Engelse bovenlichten

uk-10-downing-street-bijsn.jpg
Downingstr. 10: detail

Historische achtergrond van de fanlights (= snijramen) in de UK

Bron:  https://www.temperton.btinternet.co.uk

Fanlights met houten roeden treft men al vroeg in de 18e eeuw aan, maar de vraag van architecten naar meer fantasierijke vormen leidt rond 1750 tot de introductie van fanlights van metaal. De eerste hiervan verschenen in Dublin.

In 1744 verwerft Francis Underwood patent op een uit 2 metalen samengestelde roede, bestaande uit loodvormen, die bevestigd worden op een metalen strip. Dit wordt dan de standaardmethode om fanlights te maken.

diagram1.gif
constructie van het fanlight volgens de Underwood-methode

In de jaren ‘70 van de 18e eeuw kon de Schotse architect Robert Adam (1728-1792) zijn ornament-ideeën al  gemakkelijk tot uitdrukking brengen door gebruik te maken van de Underwood-methode. Want het verfijnde metalen framewerk kon ‘aangekleed’ worden met een grote variatie aan lood-ornamenten.

Rond deze tijd werd het maken van fanlights een specialistisch bedrijf. In 1793 publiceerde Joseph Bottomley, een voormalig partner van Francis Underwood, zijn invloedrijke Book of Designs.

diagram2-illustr-boekbottomley1793.jpg
Joseph Bottomley: Book of designs 1793

De eeuwwisseling naar de 19e eeuw bracht een verandering in de ontwerpen van fanlights te weeg, in de richting van eenvoudiger cirkels en gebogen lijnen en met de introductie van gasverlichting in de steden, werden er soms ook gaslantaarns in de fanlights aangebracht.

Deze ontwerpen bleven in gebruik tot rond ca. 1850. Dan maakt het  goede kwaliteitsglas in grotere formaten het onderverdelen van het glas in delen onnodig en dan raken de fanlights uit de mode.

uk-10-downing-street-kl.jpg
Overzicht Downingstr. 10.

london-georgian-fanlight.jpg
Londen: Waaiervormig bovenlicht (fanlight) in Georgian style

uk-fanlights.jpg
Fanlights in diverse vormen in de UK

BACK

START

NEXT